Odlomak

Država raspolaže poreskim suverenitetom koji proističe iz njenog teritorijalnog suvereniteta kao jednog ol osnovnih atributa vlasti. U teoriji međunarodnog javnog prava, pod „poreskim suverenitetom“ određene države podrazumeva se pravo te države la oporezuje sva lica i predmete koji se nalaze na njenoj teritoriji, kao i privredne aktivnosti koje se obavljaju na toj teritoriji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari