Odlomak

U V O D

Ekonomski principi poslovanja su određene norme ili pravila koja se primenjuju u poslovanju i radu preduzeća i drugih ekonomskih subjekata, u svrhu racionalnog ostvarivanja njegovih ekonomskih ciljeva. Ekonomski uspešno poslovanje se ostvaruje onda kada se tim poslovanjem ostvaruju unapred postavljeni ekonomski ciljevi preduzeća. Stepen uspešnosti ostvarivanja ciljeva preduzeća izražava efikasnost njegovog poslovanja.
U osnovi ekonomske efikasnosti preduzeća je njegova težnja da svojom delatnošću ostvari maksimalni rezultat uz minimalna ulaganja potrebnih faktora materije, energije i vremena.
Ekonomski ciljevi i zadaci su deo ukupnih ciljeva i zadataka preduzeća. Efikasnost poslovanja preduzeća je upravo proporcionalna ostvarenim rezultatima. Veći rezultati podrazumevaju i veću efikasnost pod uslovom da su ulaganja za te rezultate ostala ista ili nisu povećana u većem obimu od obima rezultata.
Zbog nemogućnosti sintetičkog, zbirnog izraza efikasnosti poslovanja teorija i praksa ekonomije preduzeća afirmišu određene ekonomske principe poslovanja preduzeća. Najznačajniji principi su: produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost.
Ekonomičnost predstavlja jedan od širih instrumenata kontrole ekonomske uspešnosti poslovanja preduzeća, jer ona održava odnos preduzeća prema ukupnim troškovima.
Ekonomičnost predstavlja ekonomski princip poslovanja preduzeća koji obezbeđuje maksimalan proizvodni rezultat uz minimalno trošenje elemenata proizvodnje.
Smisao kontrole putem ekonomičnosti jeste identifikovanje mesta u preduzeću u kojima se dolazi do povećanih troškova, nesprovođenja propisanih principa poslovanja, kao i neefikasnosti poslovanja.
Ostvarenje većih rezultata uz smanjeno trošenje elemenata, postiže se kvalitetnijim poslovanjem preduzeća, jer povećanje ekonomičnosti u širem smislu označava povećanje bogatstva društva.

 

 

EKONOMIČNOST POSLOVANJA

1. POJAM I ZNAČAJ EKONOMIČNOSTI

Ekonomičnost predstavlja ekonomski princip poslovanja koji obezbeđuje maksimalni proizvodni učinak uz minimalno trošenje komponenata proizvodnje.
Ekonomičnost izražava stepen efikasnosti trošenja u preduzeću kroz zahtev da se sa utrošenim sredstvima ostvari što veći proizvodni učinak. Suština ekonomičnosti je u štednji i ekonomisanju elemenata proizvodnje preduzeća.
Ekonomski cilj poslovanja predzeća je da obezbedi pozitivnu razliku između ostvarene vrednosti u vidu rezultata poslovanja i utrošenih vrednosti (troškova) za dati obim proizvoda i usluga.
Ekonomičnost je kompleksniji pokazatelj od produktivnosti rada, jer obuhgvata racionalnije korišćenje ne samo živog rada već i sredstava za rad i predmeta rada. Princip ekonomičnosti je parcijalni ekonomski princip, jer po svom ekonomskom značenju doprinosi  ostvarenju osnovnog ekonomskog principa – ostvarenje maksimalnih rezultata reprodukcije u minimalnim ulaganjima.
Ekonomičnost je jedan od širih instrumenata kontrole ekonomske uspešnosti poslovanja preduzeća, jer ona odražava odnos preduzeća prema ukupnim troškovima. Smisao kontrole putem ekonomičnosti jeste identifikovanje mesta u preduzeću u kojima se dolazi do povećanih troškova, nesprovođenja propisanih principa poslovanja, kao i neefikasnosti poslovanja.
Značaj ekonomičnosti ogleda se u smanjivanju troškova preduzeća. Time se smanjuje i cena koštanja proizvoda ili usluga. Smanjivanjem cene koštanja povećava se nekurentnost preduzeća na tržištu i stvara mogućnost smanjivanja prodajnih cena proizvoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari