studenti
Mesto za uspešne studente

Ekonomika turizma, prvi kolokvijum

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

1.Šta je cilj ekonomike turizma?
Ekonomska disciplina čiji je fokus na izučavanju ekonomskih funkcija turizma, uz uvažavanje uloge I značaja neekonomskih funkcija turizma, posebno sa aspekta zadovoljenja potrebe turista je ekonomika turizma.

2.Koje faze procesa reprodukcije treba obuhvatiti u analizi turizma kao ekonomske pojave?
Sa ekonomskom aspekta izučavanja turizma, akcenat je na primeni dostignuća ekonomskih nauka, uz korišćenje dostignuća I rezultata statistike, geografije, organizacije rada I psihologije. Ekonomsko polazište podrazumeva da se turizmu pristupi sa stanovišta njegovog uticaja na svetsku I nacionalne ekonomije, odnosno uloge I značaja u ekonomskim determinantama razvoja neke prostorne celine ili nacionalne teritorije.
Obuhvataju: proizvodnu sferu, sferu raspodele, sferu razmene, sferu potosnje
3.Na kojim integralnim pristupima se zasniva naučno istraživanje turizma?
Naučno istraživanje turizma može se bazirati na nekoliko integralnih pristupa od koji se, kao najvažniji mogu istaći sledeći:
-sa aspekta turista-reč je o istraživanju njegovih karakteristika, potreba, želja,navika, itd
-sa aspekta privrednih subjekata-istraživanje međusektorskih I međugranskih odnosa kroz input-output analizu, analize troškova I koristi, uslove poslovanja, itd
-sa aspekta vlade I državnih institucija-održavanje ravnoteže javnih finansija, zakonska regulativa,itd
-sa aspekta lokalne društvene zajednice-uticaj turističkih kretanja na lokalnu privredu, lokalnu kulturu, tradiciju I običaje,itd

4.Šta se izučava kroz mikroekonomske aspekte turizma?
Kroz makroekonomski aspekt izučavaju se pojedinačne ekonomske pojave, veličine I odnosi vezani za turiste kao potrošače I turistička preduzeća.Praktično, mikroaspekt se odnosi na:privredne turističke subjekte,formiranja raspodele profita I štednje, formiranja cena, životni standard, ličnu potrošnju, itd.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.