Odlomak

1. UVOD:

Inventarski park Železnica Srbije, pored dizel i parnih vučnih vozila poseduje i elektro vučna vozila, odnosno elektro lokomotive. Ova vrsta lokomotiva za svoj pogon koristi vučne elektromotore koji se napajaju preko kontaktne mreže, preko patnografa.
Ovu vrstu lokomotiva možemo podeliti na tri načina:
 prema naponu u kontaktnoj mreži delimo ih na lokomotive za:
• istosmernu struju napona 1500 V
• istosmernu struju napona 3000 V
• jednofaznu struju napona 15 kV i frekvencije 16 2/3 Hz
• jednofaznu struju napona 25 kV i frekvencije 50 Hz
 prema vrsti vučnih elektromotora:
• lokomotive sa elektromotorima za istosmernu struju
• lokomotive sa elektromotorima za istosmernu valovitu struju
• lokomotive sa elektromotorima za izmeničnu jednofaznu struju
• lokomotive sa trofaznim asihronim vučnim motorima
 prema broju mogućih istovremenih sistema napajanja:
• jednosistemske lokomotive
• višesistemske lokomotive
 načinu povezivanja u kontaktnu mrežu:
• kontakni vod
• “treća šina”

U ovom seminarskom radu, pokusaćemo da nešto više kažemo o elektro-vučnim vozilima i električnom kočenju kod elektro –vučnih vozila u inventarskom parku Železnica Srbije.

2. ELEKTROVUČNA VOZILA U INVENTARSKOM PARKU ŽELEZNICA SRBIJE
Železnica Srbije, trenutno u svom inventarskom parku, od elektrovučnih vozila, poseduje elektro lokomotive 444, 461, 441.

2.1 Elektro lokomotiva 444
Slika 1: Lokomotiva 444

Električne lokomotive serije 444, popularne “Severine”, najmodernije su lokomotive koje krstare prugama Srbije. Dobijene su renumeracijom, modifikacijom i tiristorizacijom 30 električnih lokomotiva serije 441. Projekat renumeracije, modifikacije i tiristorizacije električnih lokomotiva serije 441 počeo je 2004. godine, a remont i modifikaciju lokomotiva radila je fabrika šinskih vozila “Rade Končar” u saradnji sa Mašinskom industrijom iz Niša (MIN). Prva električna lokomotiva serije 444 dobijena je renumeracijom, modifikacijom i tiristorizacijom električne lokomotive 441-077 i posle brojnih ispitivanja u saobraćaj je puštena na leto 2004. godine, pod brojem 444-001. Poslednja električna lokomotiva serije 444 dobijena je renumeracijom, modifikacijom i tiristorizacijom električne lokomotive 441-011, a u saobraćaj je puštena na zimu 2007. godine pod brojem 444-030.
Kod ovih lokomotiva uveden je potpuno nov, mikroprocesorski sistem upravljanja i zaštite lokomotive. Umesto birača napona, za regulisanje napona na vučnim motorima ove lokomotive su dobile tiristore. Novi sistem omogućava kontinualno regulisanje napona na vučnim motorima, kao i brzu i efikasnu protivkliznu zaštitu. Sistem zaštite vučnog i pomoćnog pogona je izveden pomoću glavnog prekidača novog tipa. Umesto bandaža, ugrađeni su monoblok točkovi koji su tvrđi i kvalitetniji. Svaka lokomotiva ove serije ima ugrađenu električnu kočnicu, a sabijanje vazduha obezbeđuju novi vijčani kompresori. Pored direktne i na produžne vazdušne kočnice, električne kočnice, na ove lokomotive ugrađena je i pritvrdna kočnica novog tipa, kao i kočnica za slučaj opasnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari