Odlomak

Informatička revolucija utiče na smanjenje troškova dobijanja, obrade i prenosa informacija, kao i na ukupan način poslovanja. Informacione tehnologije ne svode se samo na kompjutere. Informacione tehnologije obuhvataju informacije koje firme stvaraju i koriste, kao i širok spektar konvergentnih i povezanih tehnologija, odnosno oprema za očitavanje podataka, komunikacione tehnologije i druga oprema i usluge. Pored kompanija i državna uprava u cilju efikasnijeg obavljanja svojih poslova oseća potrebu za uvođenjem informacionih tehnologija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Informacioni sistemi u spoljnotrgovinskom i carinskom menadžmentu prof.Marko Savić
  • Školska godina: prof.Marko Savić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Leposavić,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari