Odlomak

Ako se izuzme investiranje u izgradnju novih objekata drugu stavku po veličini u poslovanju svake elektroprivredne kompanije, posle troškova za plate zaposlenih, predstavljaju troškovi održavanja elektroenergetskih postrojenja i vodova.

 

Održavanje se sprovodi u cilju obezbeđivanja funkcionalne ispravnosti elementa              (preventivno održavanje) i nakon ispada elementa iz pogona, radi otklanjanja neispravnosti         (korektivno održavanje).

 

Preventivno održavanje se sprovodi u fiksnim vremenskim intervalima, prema uputstvu proizvodjača opreme ili na osnovu iskustva korisnika. Obavljaju se provere (merenja)

odredjenih parametara i zamenjuju potrošni, istrošeni i neispravni delovi.

Veliki sistemi održavanje sprovode na osnovu važnosti i uloge postrojenja u mreži ili na osnovu stanja elemenata. Uporedjivanje izmerenih vrednosti pojedinih parametara sa referentnim vrednostima utvrdjuje se da li je element ispravan ili ne, i o kojoj se vrsti kvara radi.

 

Vrednost svih važnih parametara se mogu pratiti stalno ili povremeno. Koji način će biti primenjen zavisi od ponašanja elementa, starosti elementa i njegove važnosti. Važno je istaći da se, od svih merenja i ispitivanja koja se sprovode u cilju utvrđivanja stanja elementa, 80% odnosi na proveru stanja izolacije.

 

Monitoring transformatora pobuđuju sve veći interes kod elektroprivrednih i velikih industrijskih sistema. Razlozi povećanog interesa u prvom su redu želja za što efikasnijom eksploatacijom transformatora, zatim povećanje pouzdanosti sprečavanjem nastanka neispravnosti, povećanje sigurnosti osoblja i bolja zaštita okoline.

 

MONITORING STANJA  (engl. condition monitoring) transformatora je kontinualni nadzor stanja transformatora, koji u svojoj osnovi obuhvata:

 • merenje određenih fizičkih veličina transformatora,
 • praćenje stanja opreme transformatora (stanje sistema hlađenja, stanja senzora),
 • estimaciju određenih parametara na temelju merenja i matematičkih modela,
 • arhiviranje merenih i estimiranih parametara,
 • određenu dijagnostiku stanja pojedinih delova transformatora,
 • korisnički pristup rezultatima nadzora.

 

Pored nabrojanih funkcija, pojedini sistemi monitoring stanja imaju mogućnosti razmene podataka sa drugim sistemima i uređajima u postrojenju kao što je npr. SCADA (engl. Supervisory Control And Data Acquisition), zatim mogućnosti pristupa monitoringu sa udaljenog mesta, mogućnosti upravljanja sistemom hlađenja transformatora itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

 • 31 stranica
 • Elektrotehnika /
 • Školska godina: 2022
 • Diplomski radovi, Elektrotehnika
 • Srbija,  Beograd,  Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija   /

Više u Diplomski radovi

Više u Elektrotehnika

Komentari

Click to access the login or register cheese