Odlomak

Ako bi se pokušala formirati ljestvica prioriteta današnjih ljudskih potreba, uz uvažavanje dostignuća modernog doba i način života savremenog čovjeka, električna energija bi na toj ljestvici gotovo sigurno zauzimala vrlo visoko mjesto,ako ne i najviše. Današnji život u razvijenom svijetu je jednostavno nezamisliv bez električne energije. Tehnološki proces u elektroenergetskom sistemu započinje osiguranjem dovoljnih količina primarnih oblika energije, nastavlja se proizvodnjom električne energije i završava se prenosom i distrbucijom električne energije do krajnjih potrošača. Da bi se sve to moglo s uspjehom obavljati, potrebno je na vrijeme planirati razvoj i izgradnju elektroenergetskog sistema, a u izgrađenom elektroenergetskom sistemu potrebno je planirati i dobro voditi eksploataciju sistema.

Osnovni dijelovi elektroenergetskog sistema su: izvori električne energije, razvodna postrojenja, prenosne i distributivne mreže i krajnji potrošači. Potrošači traže pravovremenu količinu energije i po kvalitetu i kvantitetu. Velika primjenjivost električne energije u zadovoljenju korisnih oblika energije ima za posledicu i veliku promjenjivost tokom dana, nedjelje, mjeseca i godine. Ta je promjenjivost posljedica uključenja ili isključenja postojećih potrošača, promjene temperature, vjetra itd. Zbog klimatskih i životnih prilika u kojima žive potrošači električne energije, javljaju se sezonske varijacije potrošnje zavisne od strukture potrošača u elektroenergetskom sistemu.

U ovom radu će biti data definicija i podjele dijagrama opterećenja, a zatim će biti izvršena analiza dnevnih dijagrama opterećenja iz zemalja okruženja, a zatim i analiza dnevnog dijagrama opterećenja sistema u Crnoj Gori.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Maturski Radovi

Komentari