Odlomak

1.1. Напонски нивои и снаге

              Сопствена потрошња напаја се од I, II и III блок трансформатора, са отцепа генераторских шинских веза 1, 3 и 5 агрегата преко тронамотајног трансформатора снаге 5/2, 5/2,5 MVA и напона 15,75/6,3/0,4 kV.

              Сопствена потрошња електране остварује се са три напонска нивоа, и то: 15,75 kV, 6,3 kV и 0,4 kV. Инсталисана снага сопствене потрошње износи 15 MVA за сва три блока.

           1.2. Диспозиција развода сопствене потрошње

           Разводно постројење 15,75 kV

              Разводно постројење 15,75 kV сачињавају три подразвода I, II и III блока смештена у кућицама на коти 48,20 за сваки блок по једна.

              Преко ових развода напајају се тронамотајни трансформатори 15,75/6,3/0,4 kV.

           Разводно постројење 6,3 kV

              Разводно постројење 6,3 kV налази се на коти 42,50 и има 24 оклопне ћелије. Постројење има двоструки систем сабирница у низу са спојним пољем.

              Напајање I система сабирница (ћелије 13-24) је са тронамотајног трансформатора I блока, а од III блока напаја се II систем сабирница, док је трафо III блока везан за оба система сабирница са два прекидача као резервно напајање.

           Разводно постројење 0,4 kV

              Разводно постројење 0,4 kV у електрани сачињавају три подразвода смештена на коти 42,50, у сваком блоку по један. Подразводи у I и II блоку имају по 16 поља док у III блоку има 14 поља.

              Подразводи сваког блока напајају се са одговарајућих трансформатора сопствене потрошње шинском везом а постоје и подужне шинске везе између I- II и II- III блока.

           1.3. Начин напајања сопствене потрошње

              Сопствена потрошња електране има више могућности напајања и то:

              – нормално напајање од трансформатора сопствене потрошње;

              – аутоматска резерва – напајање од ТС “Сип” I и II систем 6,3 kV;

              – резервно напајање развода 6,3 kV од II блока;

              – резервно напајање из Румуније на 6,3 kV;

              – резервно напајање 0,4 kV.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Maturski Radovi

Komentari