Odlomak

Modulacija je proces menjanja jednog ili više svojstava signala s obzirom na neki drugi signal. Obično je prvi signal znatno više frekvencije od drugog. Svojstva koja nas najcešće zanimaju su amplituda, faza, te frekvencija signala. Signal u koji moduliramo drugi signal zovemo i nosač (engl.carrier), dok signal koji moduliramo zovemo modulirajući.

Modulacijom je moguć prenos podataka sadržanih u modulirajućem signalu koristeći talas nosača visoke frekvencije koji je pogodan za fizički prenos u mediju, a koristi se i za multipleksiranje više različitih signala u jedan. Svi telekomunikacioni sistemi moraju koristiti neku vrstu modulacije da bi preneli željenu informaciju. Na primer, kada razgovaramo mobilnim telefonom analogni signal iz mikrofona čija je frekvencija reda veličine par kiloherca, modulira se u signal nosač od par gigaherca zato da bi bio moguć prenos elektromagnetnim talasima na velike udaljenosti.

Digitalna modulacija je proces gde se digitalni  signal transformiše u talasne oblike koji su kompatibilni sa karakteristikama kanala. Za slučaj modulacije osnovnog opsega, ovi talasni oblici su obično impulsnog oblika.

U ovom radu će posebno biti reči o samoj analizi, vrstama,kao i o simulaciji i područjima primene digitalne modulacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Informacione tehnologije

Više u Telekomunikacije

Komentari