Odlomak

Evropska unija (skraćeno: EU) je međuvladina i nadnacionalna zajednica dvadeset sedam evropskih demokratskih država.

Unija je oformljena pod sadašnjim imenom Ugovorom o Evropskoj uniji (poznatijim pod imenom Mastrihtski ugovor) 1992. godine. Mnogi aspekti EU su postojali i pre potpisivanja ovog ugovora, preko raznih organizacija oformljenih pedesetih godina dvadesetog veka.
Političke aktivnosti Evropske unije se ispoljavaju u mnogim sferama, od politike zdravstva i ekonomske politike do inostranih poslova i odbrane.,. Glavna oblast na kojoj EU počiva je jedinstveno tržište koje se bazira na carinskoj uniji, jedinstvenoj moneti (usvojenoj od strane 13 članica) i zajedničkoj poljoprivrednoj i ribolovnoj politici.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese