Odlomak

Evropska unija (EU) je jedinstvena nadnacionalna zajednica evropskih demotkratskih država i struktura sui generis (svoje vrste), kroz koju članice ostvaruju zajedničke interese kao što su unapređenje mira i prosperiteta, uravnotežen ekonomski i društveni razvoj, visok nivo zaposlenosti, te zaštita prava i interesa građana. EU nije samo konfederacija zemalja, ali nije ni federativna država. Ona je, ustvari, nešto sasvim novo i jedinstveno u svjetskoj istoriji. Države članice koje čine EU ostaju nezavisne suverene države, mada svoj suverenitet udružuju kako bi postigle snagu i svjetski uticaj koji nijedna od njih sama ne bi imala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari