Odlomak

Mendžment predstavlja veštinu, a danas sasvim sigurno i posebnu naučnu disciplinu, koja je usmerena ka iznalaženju takvih mera i akcija kojima se poboljšava realizacija različitih aktivnosti i poduhvata i čini efikasnijim funkcionisanje i razvoj različitih privrednih i društvenih sistema.
Upravljački pristup rešavanju raznovrsnih problema osnovna je karakteristika modernog menadžmenta. Brzi tehnološki razvoj potencira potrebu korišćenja upravljačkih metoda i pristupa, odnosno upotrebu menadžmenta kao naučne discipline koja se bavi upravljanjem poslovnim sistemima i procesima i upravljanjem svim organizovanim sistemima, radi poboljšanja njihove efikasnosti.
Menadžment koristi znanja iz mnogih disciplina, kao što su: tehnologija, ekonomija, informatika, psihologija, i dr, razvijajući nova znanja i nove upravljačke pristupe, a istovremeno ove discipline koriste menadžment pristup u rešavanju sopstvenih aktuelnih problema i tako proširuju svoje domete.
Kada govorimo o menadžmentu možemo da kažemo da govorimo o realnosti u kojoj se nalaze svi, počev od domaćice pa do predsednika. Pa tako možemo reći da motiv za neprestano izučavanje menadžmenta leži u činjenici da smo okruženi stalnim promenama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese