Odlomak

Šta je marketing?

 • “Ljudska aktivnost usmerena na zadovoljavanje potreba i želja u procesu razmene uz ostvarenje profita” – F. Kotler
 • Ključni indikatori koji u banci ukazuju na potrebe za marketingom su:
  • Pad prodaje
  • Slab rast prodaje
  • Menjanje predmeta kupovine
  • Povećanje konkurencije
  • Povećanje marketing izdataka

Privredna aktivnost je prošla kroz 4 faze poslovne orijentacije:

1. Proizvodna orijentacija – veća proizvodnja,obim
2. Komercijalna (prodajna) – akcenat na obimu prodaje
3. Marketing orijentacija – zadovoljavanje potreba
4. Marketing kontrola – integracija napora ka zadovoljavanju potreba

Marketing koncept – upravljačka aktivnost čiji je ključni zadatak da identifikuje potrebe ciljnog tržišta i prilagodi organizaciju za njihovu satisfakciju efektivnije i efikasnije od konkurencije

 

 

 

Marketing i bankarstvo
Razvoj – u SAD-u 50-ih godina još nije bio “ušao” u bankarstvo,u Evropi primena od 1965.
Primena marketinga u visoko razvijenim tržišnim privredama je prošla kroz 5 faza:

 • Prva faza → marketing je oglašavanje,promocija
 • Druga faza → marketing je osmehivanje i prijateljska atmosfera
 • Treća faza → marketing je inovacija
 • Četvrta faza → marketing je pozicioniranje
 • Peta faza → marketing je planiranje, analiza i kontrola

Primena marketinga u bankama – menadžment tim banke predstavlja okosnicu i ključni faktor primene marketinga (preduslov profitabilnog poslovanja banke)
“Potrebe, zahtevi i želje komitenata i klijenata banke su početna i završna tačka poslovne aktivnosti banke”

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Jedan komentar na “Filozofija banke”

ance4anka88 says:

zaista interesantno

Komentari