Odlomak

Financijska tržišta i institucije
1.    KARAKTERISTIKE I FUNKCIIE FINANCIISKOG SUSTAVA

Financijski sustav ukupnost nositelja ponude i potražnje novčanih sredstava, financijskih instrumenata u kojima su utjelovljena novčana potraživanja, raznolikih financijskih institucija, tokova kolanja novčanih sredstava i financijskih tehnika koji, objedinjeni pravnim normama i regulacijom, omogućavaju trgovanje novcem i novčanim viškovima, određujući pri tom cijene financijskim proizvodima- u prvom redu kamatne stope i prinose i utječu na očekivanja o financijskim i ekonomskim kretanjima u budućnosti. Funkcije financijskog sustava djeluju na brojnim i različitim, formalnim i neformalnim, primarnim i sekundarnim, otvorenim i dogovornim financijskim tržištima. Preko financijskih tržišta usmjerava se novčana štednja i trenutno slobodni novac onim sektorima ili pojedincima kojima su potrebni za potrošnju ili za kapitalna ulaganja u razvoj. Financijska tržišta složeni su mehanizmi sustava eksternog financiranja pa se njihova razvijenost, učinkovitost ili uopće postojanje, uzimaju kao mjerilo razvijenosti financijskog sustava.
Primarni je zadatak financijskog sustava mobilizirati sva novčana sredstva koja
mogu poslužiti kao zajam i prenijeti ih – transferirati od štediša onima koji ih trebaju za
potrošnju ili za ulaganja.
Druga osnovna zadaća financijskog sustava je funkcija usmjeravanja ili alokativna funkcija. Financijski sustav usmjerava raspoloživi novčani kapital u one pothvate koji su profitabilni i ekonomski opravdani.
Alokativna učinkovitost pridonosi ostvarivanju ciljeva:
a)    štediša/ulagača – osigurava im povrat uloženih sredstava i najviši prinos;
b)    financijskih institucija- profitabilno poslovanje, izbjegavanje gubitaka zbog nenaplativih potraživanja i izvršenje obveza prema ulagačima jer posluju tuđim sredstvima;
c)    korisnicima (dužnicima) – izbor profitabilnih i za njih korisno odbijanje financiranja ekonomski neprihvatljivih među kandidiranim poslovnim projektima;
d)    društvu – usmjeravanje raspoloživog novčanog kapitala u one grane i djelatnosti koje osiguravaju razvoj i ostvarivanje gospodarsko- političkih ciljeva.
Uz transfer novčanog kapitala i njegovo ekonomski efikasno usmjeravanje, financijski sustav ostvaruje i slijedeće važne funkcije:
1. štedna funkcija- Nuditi široki izbor privlačnih oblika ulaganja novčane štednje
(bankovne štedne račune i depozite, obveznice, dionice, udjele u investicijskim i u
mirovinskim fondovima, police životnog osiguranja, vrijednosnice novčanog tržišta..)
2. Funkcija Iikvidnosti- Omogućiti investitorima da svoja ulaganja u financijske instrumente manjeg stupnja likvidnosti brzo i bez većih gubitaka pretvore u novac kao
najlikvidniju imovinu.
3. Kreditna funkcija- Omogućiti stalnu opskrbu kreditom pojedinaca, poduzeća i države jer je kredit, bilo bankovni, bilo komercijalni ili u obliku vrijednosnica, najvažniji instrument suvremenog financiranja.
4. Funkcija plaćanja- Osigurati odgovarajuće instrumente i sigurne postupke današnjih masovnih domaćih i međunarodnih, gotovinskih i bezgotovinskih plaćanja po najnižoj cijeni.
5. Gospodarskopolitičke funkcije- lako to nije primarna zadaća financijskih sustava, država preko njih nastoji utjecati na ostvarivanje općih gospodarskih politika i ciljeva.
6. Preuzimanje rizika- Jedna je od najvažnijih funkcija financijskog sustava. Privremeno preuzimanje i upravljanje rizicima, koji nastaju u realnom sektoru, umjesto štediša/ulagača, a ne njihovo izbjegavanje, u srži je sustava financijskog posredovanja;
7. Funkcija očuvanja kupovne moći- Nudeći prilike raznovrsnih financijskih
ulaganja financijski sustav omogućava očuvanje realne vrijednosti novčane imovine ili njezino uvećanje u budućnosti;
8. Funkcija ovlaštenog nadzornika (monitoringa)- Praćenjem potraživanja i mogućnosti njegove naplate u budućnosti smanjuje troškove ulagača i nemoralno ponašanje dužnika;
9. Međugeneracijski prijenos štednje- iz mladosti u starost ili nasljednicima (mirovinsko i životno osiguranje)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari