Odlomak

SAŽETAK
U radu je prikazana problematika i izazovi sa kojima se sreću revizori.Javna preduzeća predstavljaju posebnu kategoriju privrednih društava,čiji su vlasnici država i jedinice lokalne samouprave. Revizija finansijsko računovodstvenih iskaza javnih preduzeća ima veliki značaj u realizaciji ciljeva upravljanja javnim preduzećima kao i u inplementaciji novog javnog menadžmenta. Ubrzanje procesa privatizacije i jačanje njegove transparentnosti predstavlja najbrži način da se privuku strane investicije u većem obimu. Među mnogobrojnim prioritetima Razvojne strategije kod nas, je ubrzanje procesa privatizacije kao i jačanje njegove transparentnosti, a koja bi predstavljala najbrži i najlakši način za privlačenje stranih investicija, koje su nam neophodne zbog povećanja zaposlenosti, tehnološke modernizacije industrije sa ciljem podizanja njene konkurentnosti na stranom tržištu. Specifični zahtev u reviziji javnog sektora jeste razmatranje zakonitosti i ispravnosti budžetskih transakcija jer najšira javnost očekuje da bude uverena da su transakcije sastavljača finansijskih izveštaja u zakonskim okvirima i zato revizor mora da ispituje ne samo visinu, nego i prirodu izdataka i da li su izdaci učinjeni u zakonskim okvirima.
    Ključne reči: javni sektor, finansijska revizija,f inansijski izveštaj, poslovni ambijent.

 

 

 

UVOD

Na početku XXI veka, najšira javnost je glavna ciljna grupa čije potrebe revizori moraju da zadovolje. Suštinska uloga revizije je da se učine pouzdanijim finansijske informacije za potrebe svetskih tržišta kapitala i uloga revizora u izveštavanju tela i organa iz javnog sektora širom sveta, s ciljem sticanja poverenja najšire javnosti u njihov rad.
Javni sektor prolazi kroz značajne promene što je posledica privatizacije mnogih ključnih područja, kao i konkurentskih pritisaka kroz aranžmane tipa obaveznog konkurentskog tendera. Razliku između privatnog i javnog sektora su suzile reforme novog javnog menadžmenta. Računovodstveni razvoj se usmerava u pravcu promovisanja budžetiranja, unapređenja godišnjeg izveštavanja.
Javna preduzeća predstavljaju posebnu kategoriju privrednih društava koji imaju specifičan položaj u ostvarenju svojih funkcija, isto tako i specifične probleme koji ih pogađaju i sa kojima moraju da se bore. Javna preduzeća deluju kao društva kapitala čiji su vlasnici država i jedinice lokalne samouprave.
Posledice svih nedorečenosti  u njihovom ekonomskom profilisanju odnosno u pozicioniranju imovine, obaveza i kapitala, prihoda, rashoda, dobitaka, gubitaka najjasnije se iskazuju u njihovim bilansima. Za sve one koji imaju izražen interes u javnim preduzećima problem su neistiniti i neobjektivni finansijsko računovodstveni iskazi. Revizija finansijsko računovodstvenih iskaza javnih preduzeća ima veliki značaj u realizaciji ciljeva upravljanja javnim preduzećima kao i u inplementaciji novog javnog menadžmenta. Ubrzanje procesa privatizacije i jačanje njegove transparentnosti predstavlja najbrži način da se privuku strane investicije u većem obimu. Među mnogobrojnim prioritetima Razvojne strategije kod nas, je ubrzanje procesa privatizacije kao i jačanje njegove transparentnosti, a koja bi predstavljala najbrži i najlakši način za privlačenje stranih investicija, koje su nam neophodne zbog povećanja zaposlenosti, tehnološke modernizacije industrije sa ciljem podizanja njene konkurentnosti na stranom tržištu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari