Odlomak

Uvod
U ekonomskoj literaturi jedno od najčesće razmatranih pitanja jeste pitanje funkcionisanja finansijskog sistema u privredi. Veliki broj ekonomista u svojim radovima pokušao je da što preciznije definiše finansijski sistem i da identifikuje njegovu suštinu, funkcije, determinante i instrumente. U svim ovim istraživanjima ističe se potreba da finansijski sistem bude što razvijeniji i efikasniji jer je to preduslov za normalno funkcionisanje jedne privrede.
Brojne su definicije finansijskog sistema. Međutim, sve te različite definicije mogu se grupisati i svesti na jednu: finansijski sistem je sistem kanala kojim sredstva cirkulišu između različitih privrednih subjekata u privredi, a sastoji od seta tržišta, pojedinaca i organizacija koji trguju na tim tržistima i supervizorskih tela koja su odgovorna za njihovo regulisanje.
Dakle, finansijski sistem je deo ukupnog privrednog sistema jedne zemlje. Upravo odlike privrednog sistema određuju i karakteristike finansijskog sistema.
Drugim rečima, finansijski sistem zavisi od političkih odnosa, dostignutog stepena razvoja privrede i drugih faktora. Razvijenost finansijskog sistema zavisi od broja učesnika ali i od broja finansijskih instrumenata.
Osnovni zadatak finansijkog sistema jeste snabdevanje privrednih subjekata dovoljnom količinom novca i kredita. Dakle, finansijski sistem preko finansijskog tržišta i finansijskih posrednika koji su ujedno i osnovni delovi ovog sistema obezbeđuje neophodne količine sredstava kojima se finansira redovno poslovanje privrednih subjekata, ali i sredstva za investicije, rast i razvoj.
Finansijsijski sistem preko svojih osnovnih elemenata usmerava sredstva od onih privrednih subjekata koji imaju viškove novčanih sredstava ka onima kojima su ta sredstva neophodna za finansiranje svojih potreba.

1. Finansijski sistem
U okviru privrednog sistema jedan od najvažnijih podsistema je finansijski sistem. Finansijski sistem je kao deo privrednog sistema i sam sastavljen od više elemenata koji omogućuju nesmetan tok finansijskih sredstava u jednoj društveno-ekonomskoj zajednici. Finansijski sistem predstavlja mehanizam i vodič, odnosno sistem kanala kojim se vrši transfer finansijskih sredstava između različitih grupa i subjekata u privredi. Obavlja ogroman broj funkcija u privredi: funkciju štednje, funkciju blagostanja, likvidnosnu funkciju, kreditnu funkciju, funkciju plaćanja, funkciju zaštite od rizika, makroekonomsku funkciju, funkciju transfera resursa kroz prostor i vreme, obezbeđivanje informacija, funkciju kreiranja novca. Najvažnije osobine finansijskog sistema su dinamičnost, otvorenost i kompleksnost.
Dinamičnost znači da se u privrednom i finansijskom sistemu stalno dešavaju promene i pojavljuju novi događaji koji sistem dovode u privremena stanja ravnoteže i neravnoteže. Finansijski sistem nije statičan i jednom zauvek dat. Savremeni finasijski sistemi su kontinuelni, odnosno funkcionišu 24 časa, 7 dana u nedelji i 365 dana u godini.
Karakteristika otvorenosti znači da privreda jedne zemlje mora biti otvorena prema inostranstvu, tj. da privredni subjekti moraju ulaziti u različite oblike saradnje sa subjektima izvan granica nacionalne ekonomije. Kod finansijskog sistema ta karakteristika je još više izražena, pa se stoga i govori o globalnom karakteru finansijskog sistema. To je stoga što međunarodni tokovi finansijskih sredstava i kapitala uzimaju takve razmere da je gotovo nezamislivo živeti i raditi izolovano od međunarodne zajednice.
Karakteristika kompleksnosti nam govori da je i sam finansijski sistem sastavljen iz većeg broja podsistema. Finansijski sistem se sastoji iz kombinacije većeg broja institucija i učesnika (centralna banka, poslovne banke, štedionice, štedno kreditne asocijacije, penzioni fondovi, investicioni fondovi, osiguravajuća društva, posredničke organizacije), finansijskih tržišta (devizno, tržište novca, kapitala itd.) i finansijskih instrumenata (instrumenti duga, vlasnički instrumenti, derivatni – izvedeni instrumenti).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese