Odlomak

UVOD

Finansijski derivati su izvedene hov, koje predstavljaju najznačajniju finansijsku inovaciju. Njihova vrednost se izvodi iz vrednosti neke druge osnovne aktive koja se nalazi u njihovoj osnovi.
Neki od finansijskih derivata za zaštitu od rizika su:
1. forvardi
2. fjučersi
3. svopovi
4. opcije

Finansijski derivati su nastali sa ciljem da se transaktori zaštite od odredjenih oblika tržišnog rizika kao npr. deviznog rizika i rizika kamatnih stopa.

Devizni rizik:
Ukoliko bi privrednici plaćali ili naplaćivali robu u domaćoj valuti, tada devizni rizik ne bi postojao. Ukoliko se plaćanje vrši u stranoj valuti privrednici su izloženi riziku promene deviznog kursa izmedju lokalne valute i valute plaćanja u periodu od momenta izvoza ili uvoza robe do momenta naplate ili plaćanja robe.

Rizik kamatnih stopa:
Privrednici su izloženi riziku kamatnih stopa ukoliko koriste kredite za povećanje svojih kapaciteta u slučaju izvoza i izvršavanja plaćanja prema inostranstvu u slučaju nesklada izmedju priliva i odliva sredstava.

Niko sa sigurnošću ne može da predvidi promene kamatnih stopa i deviznog kursa, a ukoliko je nemoguće predvideti njihovo kretanje, onda je potrebno da se vidi kako da se zaštitimo od tih rizika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese