Odlomak

Tehnološki napredak, slobodno kretanje kamatnih stopa, eskalacija inflacije, regulatorne promjene koje se dešavaju mnogo brže nego u prošlosti, sve su ovo karakteristike koje posljednju dekadu označavaju kao dekadu nečuvene nestabilnosti. Sa druge strane, okretanje preduzeća međunarodnom tržištu sa fleksibilnim deviznim kursevima, izlaže preduzeće valutnom riziku (kroz rizik transakcija, rizik razmjene i ekonomski rizik).Ovakve promjene okruženja zahtijevale su od finansijskog menadžera da na njih reaguje u potrazi za profitom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari