Odlomak

1. UVOD

Tim predstavlja oblik formalne organizacije zajedničkog radnog ili poslovnog procesa koje povezuju odredjeni ciljevi i zadaci. Tim je specifična vrsta veštački organizovane i strukturisane male grupe koja ima zajedničke ciljeve i interese.
Učinak u timovima zavisi od individualnih doprinosa i od proizvoda kolektivnog rada..Formiranjem timova treba da se obezbede tehnički uslovi funkcionisanja organizacije i njenih radnih procesa i zadovoljenje socijalnih i grupnih potreba članova tima.
Koncept timskog rada nije nov. Timovi nas okružuju hiljadama godina. Plemenska društva su bili timovi, radeći zajedno za dostignuća zajedničkih ciljeva za bolje dobro.

1.1. TIMOVI U ORGANIZACIJAMA

Mnoge su prednosti uvođenja timova u organizacije. Timovi mogu olakšati širenje preduzeća i omogućiti brži protok informacija što dovodi do povećanja produktivnosti. Sposobnosti članova tima intenzivno se i stalno razvijaju, a on ih ima prilike pokazati i dokazati. U timu je uloga vođe svedena na minimum. Većina menadžera na tim gleda kao na veslače u osmercu. Da bi ostvarili cilj svi moraju biti “kao jedan”.Niko ne sme veslati jače ili slabije, brže ili sporije od ostalih da ne ugrozi uspeh celine.
Timski rad se ne stvara automatski i nije rezultat nametanja jednog vođe. Članovi tima moraju međusobno razgovarati o tome kako timski raditi i pratiti njihov grupni rad.
Iskustvo i praksa timskog rada doprinose smanjivanju hijerarhijskih odnosa u preduzeću, afirmiše se uloga pojedinca. Prisustvo sinergije u timskom radu znači da objedinjeni resursi u okviru tima daju veće i kvalitetnije rezultate u odnosu na pojedinačne radove i rezultate.

1.2. ELEMENTI TIMA
Osnovni elementi tima su: svrha i ciljevi, veština i sposobnost članova, pristup i zajednički radni jezik, odgovornosti.
Tim sačinjavaju pojedinci koji poseduju tri temeljne grupe znanja i veština. Prve su – tehnička znanja koja se temelje na obrazovanju i struci. Slede veštine rešavanja problema i donošenje odluka, zatim socijalne veštine ( slušanje, verbalni i neverbalni govor, rešavanje sukoba i tome slično).
Timski rad predstavlja oblik koordinirane aktivnosti koju obavlja namerno organizovana grupa ljudi tako da je podela rada zasnovana na neposrednoj saradnji i kompetentnosti različitih stručnjaka. Ciljevi tima moraju biti unapred postavljeni. Zadaci pojedinaca u timu moraju biti poznati, jasno postavljeni i povezani.Timovi bi trebali imati zajednički cilj koji članovi jedino zajedničkim radom i kombinacijom znanja i sposobnosti iz različitih oblasti mogu postići. Povratna informacija o zajedničkim uspesima ili neuspesima, podstiče na motivaciju za zajedničkim radom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese