Odlomak

Globalizacija predstavlja proces sve većeg povezivanja svijeta u jednu
cjelinu. Tu je dominantan ekonomski aspekt, mada su prisutni i ostali
segmenti: kretanje robe i kapitala, informacija. Štiglic kaže za globalizaciju
da je to „u osnovi čvršća integracija zemalja i naroda svijeta do koje se dolazi
ogromnim smanjivanjem troškova transporta i komunikacija, kao i rušenjem
vještačkih barijera za protok robe, usluga, kapitala, znanja i (manjoj mjeri)
ljudi preko granica”. Vukadinović za ovaj proces kaže da se „može postaviti
kao model razvoja koji ne predstavlja izbor, već je to savremena stvarnost
međunarodnih odnosa .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Političke nauke

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese