Odlomak

Pod hartijom od vrijednosti podrazumijeva se one isprave koje ispunjavaju slijedeće uslove:
– da su to pismene isprave,
– da je u tim ispravama označeno neko građansko (lično) pravo i
– da je postojanje (i mogućnost ostvarivanja) tog prava tesno povezano sa postojanjem same isprave (hartije od vrijednosti).
Dakle, hartija od vrijednosti je uvijek pismena isprava kojom se njen izdavalac obavezuje prema njenom zakonskom imaocu da će ispuniti obavezu upisanu u njoj. Samim tim, ukoliko nema pismene isprave, ne može da bude ni govora o postojanju hartije od vrijednosti. Pored toga, kod većine ovih hartija od zahtjeva se da budu sastavljene u strogoj, zakonom određenoj formi, pa samim tim one moraju da sadrže tačno određene elemente.
Hartije od vrijednosti moraju uvijek u sebi da imaju i neko građansko (imovinsko ili lično) pravo, a mogu da glase: na ime, po naredbi, ili na donosioca. Pored toga, neophodno je i postojanje mogućnosti efektivnog ostvarivanja tog prava putem hartije od vrijednosti.
Hartijama od vrijednosti sne smatraju se novčanice, poštanske, taksene i druge marke, kao ni isprave koje su sačinjene kao dokaz nekog potraživanja (zaključnice, priznanice i dr.). Takođe, hartijama od vrijednosti ne smatraju se ni obični legitimacioni papiri, kojima se obavlja legitimisanje radi ostvarivanja nekog prava.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari