Odlomak

Autori u radu daju prikaz ključnih implikacija i posledica Solow
modela koje se odnose na postavku da sve ekonomije imaju svoja (steady-state)
stabilizovana stanja per capita dohotka ka kojima konvergiraju, bez obzira na
istorijsku startnu poziciju. Hipoteza o konvergenciji daje se kroz prizmu
endogenog modela rasta. Drugim rečima, bez obzira na inicijalni per capita
kapitalni stok, dve zemlje sa sličnim stopama štednje, stopama amortizacije i
stopama rasta stanovništva imaće u dugom roku, konvergenciju životnog
standarda, ali samo pod određenim uslovima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese