Odlomak

HTML     
(HyperText Markup Language)
Šta je HTML ?
HTML je skraćenica od Hyper Text Markup Language, što se na srpski može prevesti kao jezik za označavanje hiper tekstova. Hiper tekstovi su tekstovi koji pored reči sadrže i sliku, video i audio zapise. HTML je podskup jednog šireg jezika, SGML-a (Standard General Markup Language) i koristi se za definisanje izgleda  World Wide Web dokumenata (stranica) kao i za uspostavljanje veza (linkova) među dokumentima (podrazumeva se da dokument sadrži tekst, sliku, zvuk, grafiku).

 

 

Uvod u HTML
HTML (HyperText Markup Language) je veoma jednostavan jezik koji služi za izvršavanje programa na daljinu. Hipertekst dokument stvara se pomoću HTML jezika. HTML jezikom oblikuje se sadržaj i stvaraju se hiperveze hipertext dokumenta. HTML je jednostavan za upotrebu i lako se uči, što je jedan od razloga njegove opšte prihvaćenosti i popularnosti. Svoju raširenost zahvaljuje jednostavnosti i tome što je od početka bio zamišljen kao besplatan i tako dostupan svima. Prikaz hipertekst dokumenta omogućuje web pretraživač. Temeljni zadatak HTML jezika jeste uputiti web pretraživač kako prikazati hipertext dokument. Pri tome se nastoji da taj dokument izgleda jednako bez obzira o kojemu je web pretraživaču, kompjuteru i operativnom sistemu reč. HTML nije programski jezik niti su ljudi koji ga koriste programeri. Njime ne možemo izvršiti nikakav zadatak, pa čak ni najjednostavniju operaciju sabiranja ili oduzimanja dva cela broja. On služi samo za opis naših hipertekstualnih dokumenata. Html datoteke su zapravo obične tekstualnedatoteke, eksenzija im je .html ili .htm. Osnovni elementi svake stranice su znakovi (tags) koji opisuju kako će se nešto prikazati u web pretraživaču. Veza u HTML dokumentu povezuje dokumente u uređenu hijerarhijsku strukturu i time određuju način na koji posetitelj doživljava sadržaj stranica.

 

 
Istorija
HTML je nastao uprošćavanjem SGML (Standard Generalized Markup Language, standardizovani uopšteni jezik za označavanje) standarda sa svrhom opisa dokumenta koji se objavljuju na vebu.U početku je bio prilično ograničen što se označavanja sadržaja tiče i pružao je uglavnom elementarne stvari za označavanje i formatiranje teksta (paragrafi, naslovi, citati itd.). Kako je veb rastao tako je rasla i potreba za bogatijim sadržajem te je u tom smeru razvijan i HTML standard. Tada su standardu dodate elementi za opis tabela, slika, slojeva, napredno formatiranje teksta itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari