Odlomak

Ono što je svakako neminovno jeste činjenica da se kroz ceo svet prožimaju IT tehnologije. Gotovo da nema doma, pogona za proizvodnju i preradu, društvene ustanove u kojoj nisu našli svoju primenu. Svakom savremenom poslovnom čoveku život bez računara postao je nezamisliv. Gotovo 99% domova poseduje računar. Zašto je život bez računara nezamisliv? Da bi se dobila informacija potrebno je da se obrade podaci. Nekada se to radilo ručno, dok se danas većina informacija obrađuje na računaru. Klasična obrada informacija je podrazumevalo razmenu i obradu poslovnih podataka i dokumenata koji su zabeleženi na papiru. Danas, kad nam tu uslugu pružaju računari i telekomunikacione tehnologije, poslovanje se mnogo unapredilo. Smanjili su se troškovi poslovanja, greške koje nastaju pri klasičnoj obradi podataka. Istovremeno se povećava kvalitet pružene usluge i prodatog proizvoda.
Nove tehnologije su temelj za nove proizvode, omogućavaju bolju vezu sa kupcima. Upotreba informacionih tehnologija ima veću upotrebu u formiranju novih proizvoda i usluga. Njena glavna uloga je u menjanju poslovnih odnosa, kao i u poboljšanju poslovnih aktivnosti unutar svakog preduzeća. U današnje vreme, savremeno poslovanje se ne može zamisliti bez integracije, računara, Interneta i telekomunikacija. Ukoliko se ova tri elementa koriste pametno, cilj ka tome kompanija teži, nije teško postići.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Poslovna etika i pravo prof. Dejan Đorđević
  • Školska godina: prof. Dejan Đorđević
  • Skripte, Informacione tehnologije
  • Srbija,  Zrenjanin,  Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin  

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese