Odlomak

Uvod

Želimo li saznati telefonski broj poslovnog partnera, dobit ćemo ga od službe za dobivanje obavijesti. Želimo li od dobavljača saznati ima li traženu robu odmah možemo saznati i informaciju o cijeni, vremenu isporuke i uslovima prodaje. U trenucima kada tražimo informaciju nismo svjesni načina njezina pribavljanja. Tek kada je ne dobijemo, postajemo svjesni da treba postojati uređen “sistem” pribavljanja informacija. (M. Varga,2004.).

 

 

 

 

Sistem i njegov cilj; Poslovni sistem
Svaki uređeni skup od najmanje dva elementa, organiziranih na određen način, koji zajedničkom interakcijom ostvaruju funkciju cjeline naziva se sistemom. Sistem djeluje unutar okoliša i ima svoje granice djelovanja. Upravljati sistemom znači voditi ga s ciljem, što ne možemo ako nemamo saznanje o realnom stanju sistema u odnosu na funkciju cilja (hipotetska krivulja koja označava savršen razvitak sistema). Cilj takvog jednog sistema je transformacija različitih ulaza u izlaze.

Poslovnim sistemom ipak nazivamo organizacijski sistem kojeg opisuje skup informacija o prošlosti i sadašnjosti i poslovnih procesa koji ih obrađuju.

 

 

 

 

Šta je IS (informacioni sistem)?

Dio svakog poslovnog sistema čija je funkcija neprekidna opskrba svih nivo upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja potrebnim informacijama nazivamo informacionim sistemom.

Informacioni sistem u strogoj definiciji je sistem koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje, i isporučuje potrebne informacije na način da su dostupne svim članovima neke organizacije koji se njima žele koristiti (uključujući poslovodstvo, klijente, osoblje i ostale) te imaju odgovarajuću autorizaciju. On se može, ali ne mora, koristiti informacijskom tehnologijom.

Informacioni sistem još možemo definisati i kao:

  • Strukturirani, međusobno povezani kompleks ljudi, masina i procedura, predviđenih za generiranje kontinuiranog toka odgovarajućih informacija prikupljenih iz unutarnjih i vanjskih izvora poduzeća za uporabu istih, kao baze pri izvođenju poslovnih procesa i donošenju poslovnih odluka.
  • Niz dijelova, dakle, elemenata (osnovnih, nedjeljivih jedinica) i podsistema , koji svojom povezanošću i djelovanjem omogućavaju spoznaju nekog dislociranog sistema kojeg čovjek ne može percipirati i pritom oblikuju sadržaje koji za primatelja imaju karakter novosti i potiču ga na određenu aktivnost.
  • Sistem u kojem po određenoj proceduri zajednički djeluju ljudi i sredstva informacijske tehnologije, s ciljem da određene informacije budu pravovremeno dostupne
  • Sistem koji stvara sliku realnog sistema i nudi konkretne informacije, čime omogućuje razinu obrade tj. uspješno upravljanje – gradimo ga da bismo mogli upravljati složenim sistemom jer je on podatkovna slika procesa iz realnog sistema onima kojima je to potrebno

No kraća, ali daleko složenija definicija glasi da je IS dio poslovnog sistema koji daje podatkovnu sliku procesa iz realnog sistema. To vrši modelom podataka, modelom procesa i modelom izvršitelja.

  • Model podataka definise podatke koji se koriste u poslovnom sistemu.
  • Model procesa definise procese iz poslovnog sistema te opisuje funkcije po kojima se ti procesi mjenjaju.
  • Model izvršitelja definise sve koji su uključeni u izvršavanje procesa poslovnog sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese