Odlomak

Stabla trešnje evoluirala su u šumi, pa je stoga ona po prirodi formiraju nove grane na najvišim dijelovima stabla, dok se u srednjim i nižim dijelovima stablo ne grana. Ovakav porast omogućava drvetu da se izbori za svjetlost koja je dostupna višim dijelovima, kao i da zasjeni druge biljke koje rastu u njegovoj blizini. Sama ta činjenica predstavlja izazov pri podizanju i održavanju efikasnih voćnjaka koje je jednostavno njegovati, pošto je cilj voćara da održi dobru dostupnost svjetlosti na nižim dijelovima stabla, gdje će berba biti lakša, kao i da smanji stvaranje sjenke, koja umanjuje prinos i kvalitet plodova.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Skripte

Komentari