Odlomak

Uvod

Vođenje računa o zaštiti okoline smatra se dodatnim opterećenjem kada se susrećete sa problemima poput problema sa proizvodnjom, porezom, dotokom novca i sličnim ograničenjima.
Životna sre3dina ili ekosfera obuhvata prirodnu sredinu ili biogeosferu i vještačku sredinu tehnosferu.
Životna sredina (okvir života) je prostor u kome se odvija život,u kojem živi i radi čovjek i koji uređuje svoje potrebe.
Životna sredina je sve što djeluje na organizam tokom trajanja njegovog života.
Interakcija biznisa i zaštita životne sredine je odličan način da se poveća efikasnost, smanje troškovi i zaštiti okolina. Na ovaj način ostvarujemo bolje rezultate poslovanja, i sigurniji smo u svoj proizvod, način poslovanja i korištene tehnologije.
Primjenom principa zaštite okoline u poslovanju u svim segmentima možete unaprediti svoje poslovanje.
Potrebno je provoditi intenzivnu edukaciju i svijest stanovništva o problemu zaštite životne sredine i uticaju na zdravlje ljudi. Evo statističkog primjera ankete ,koja pokazuje da na tome treba raditi.

 

 

 

1.    Predmet istraživanja

Predmet istraživanja rada je interakcija biznisa i životne sredine, odnosno upoznavanje sa mogućnostima najboljih i najkorisnijih metoda kojom ćemo poboljšati poslovanje upravo kroz programe zaštite životne sredine.Na taj način možemo smanjiti troškove i količinu otpada, a istovremeno štititi životnu sredinu,štititi prirodne resurse korištenjem recikliranih materijala. Zeleni biznis je biznis budućnosti.

 

 

1.1.    Cilj istraživanja

Cilj istraživanja je otkrivanje načina na koje biznis i zaštita životne sredine mogu međusobno djelovati ,a da rezultat te interakcije bude unapređenje poslovanja, manji gubitci i da količina otpada bude svedena na minimum  ili da ga nema. Primjenom principa zaštite životne sredine može se ostvariti dobit  (npr. odlaganjem organskog otpada stvaramo kompost). Dakle, ciljevi su sledeći:

  •     objasniti na koji način ostvariti dobit primjenom principa zaštite okoline
  •     objasniti kakav uticaj na biznis ima okolinsko upravljanje
  •     objasniti kakav je značaj interakcije biznisa i životne sredine
  •     objasniti kako povećanjem efikasnosti smanjiti troškove poslovanja
  •     objasniti kako otpad koristiti kao energent i izvor prihoda
  •     objasniti prednost tehnika čistije proizvodnje
  •     objasniti prednosti zelenog biznisa

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese