Odlomak

Investicioni fondovi su tržišne institucije koje prikupljaju sredstva od većeg broja investitora i ta sredstva plasiraju na finansijskom tržištu s ciljem ostvarivanja profita.
Investicioni fondovi su značajni učesnici na finansijskim tržištima koji omogućavaju investitorima da ostvare velike prinose uz smanjeni rizik budući da imaju vrlo diversifikovan portfolio.
U prvom dijelu ovog rada dat je teorijski osvrt na investicione fondove, pojam, nastanak i osnovne karaktristike ovih fondova; zatim podjela i vrste investicionih fondova, prednosti postojanja investicionih fondova i njihova uloga u procesu privatizacije bivših socijalističkih zemalja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari