Odlomak

Četiri su izvora islama:
1. kuranska objava (Kuran)
2. Muhamedove upute i praktični primjeri (suna)
3. jednodušna suglasnost velikih islamskih zakono-znanaca (idžma)
4. teološko razmišljanje, logičke prosudbe po analogiji (kijas)

KUR’AN
KUR’AN je posljednja Božija objava upućena preko Muhammeda a.s. cjelom čovječanstvu i sadrži:
Allahove mudrosti, propise o vjerovanju i ponašanju ljudi.

Kur’an je posljedna Bozija Knjiga dostavljena posljednjem Bozijem poslaniku Muhammedu a.s. Prva objava Muhammedu a.s. dosla je u blagoslovljenoj noci Lejletu-l-kadr, 610 godine po Isau a.s. Prve rijeci objave, upucene Muhammedu a.s. preko meleka Dzibrila bile su:”Uci, citaj, u ime svoga Gospodara koji sve stvara…” (El-Alek, 1)
Kur’an znaci “Knjiga za ucenje, recitovanje i citanje”. Osim ovoga Kur’an ima i druge nazive kao sto su Kitab-Knjiga, Furkan-Rastavljac istine od neistine, Zikr-Opomena, Tenzil-Objava, Nur-Svijetlo, Hikmet-Mudrost, Huda-Pravi put, Burhan-Dokaz, Rahmet-Milost, Bejan-Tumacenje, Hakk-Istina i dr.
Objava Kur’ana je trajala od 610 do 632 godine odnosno 13 godina u Mekki i 10 u Medini. Kur’an ima 30 dzuzova (dijelova). Podijeljen je na 114 surea-poglavlja. Sure se dijele na ajete kojih u Kur’anu ima vise od 6 000. Svaka sura ima svoj naziv uzet po nekoj rijeci upotrebljenoj u toj suri.
Kur’anski tekstovi iz mekkanskog perioda uglavnom sadrze vjerovanje u jednog Boga-Allaha dz.sh., osudu i odbacivanje idolopoklonstva-shirka, opise sudnjeg dana, Dzenneta i Dzehennema i dr. Medinski ajeti govore o vjerskim duznostima, o pravnim propisima, moralnim normama, medjusobnim odnosima i drugim pitanjima. Kur’an nije samo vjerozakonik. On je savrseni zbornik moralnih propisa, izvor prava i historije proslih naroda i Bozijih poslanika. Kur’an zahvata i opcu povijest, astronomiju, arheologiju, medicinu, biologiju, fiziku, matematiku i druge znanosti. Zbog takve sirine i sadrzaja Kur’an je predmet paznje naucnika raznih podrucja znanosti. Kur’an nije potpuno za svakoga jasan, pa je potrebno strucno tumacenje Kur’ana-tefsir.

HADIS
IMANSKI ŠARTI
IMANSKI SHARTI

Iman tj. Islamsko vjerovanje se sastoji od 6 temeljnih istina vjere ili sharta koji glase:
________________________________________
1. AMENTU BILLAHI ( JA VJERUJEM U ALLAHA DZELESHANUHU)
2. VE MELAIKETIHI ( I U BOZIJE MELEKE )
3. VE KUTUBIHI ( I U BOZIJE KITABE – OBJAVE )
4. VE RUSULIHI ( I U BOZIJE POSLANIKE – PEJGAMBERE )
5. VEL JEVMIL AHIRI ( I U SUDNJI DAN – KIJAMETSKI DAN )
6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE SHERIHI MINALLAHI TEALA ( I VJERUJEM DA SVE STO SE DOGADJA BIVA S BOZIJOM VOLJOM I BOZIJIM ODREDJENJEM )
________________________________________

PRVI IMANSKI SHART
AMENTU BILLAHI- VJEROVANJE U ALLAHA DZ.SH.

Svakome imalo pametnom covjeku je jasno da ovaj svijet i sve sto postoji nije moglo nastati tek onako. Morala je postojati neka sila i moc koja je sve to mogla stvoriti i do savrsenstva dovesti. Ta sila se zove Allah dz.sh. i mi Muslimani cvrsto vjerujemo da je On taj koji je stvorio i Zemlju i ogromna svemirska prostranstva i nas ljude i sve ostalo sto postoji i znano i neznano. Dokaza ima mnostvo i nalaze se svuda oko nas. Allaha dz.sh ne mozemo vidjeti ocima i u tome i jeste smisao vjerovanja jer da ga mozemo vidjeti onda bi svako vjerovao i dzennet bi bio pretjesan a dzehennem bi ost’o prazan. Bog je stvorio nas ljude i dao nam razum i mogucnost odlucivanja ali i odgovornost jer ce mo svi biti pitani na Sudnjem danu kako smo zivjeli na dunjaluku.
Allah dz.sh ima svoja svojstva ili sifate a koji glase (u zagradi je ime na arapskom) :

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Teologija

Komentari