Odlomak

Evazija poreza je posledica nastojanja poreskog obveznika da smanji poreski teret. Evazija se razlikuje od prevaljivanja poreza po tome što ovde ne dolazi do plaćanja poreza. Evazija poreza dovodi do preraspodele poreskog tereta u društvu, u odnosu na istu koju je predvideo zakonodavac.

U interesu svakog poreskog obveznika je da plati što manji porez ili da ga uopšte ne plati. Izbegavanje plaćanja poreza (poreska evazija) je fenomen sa kojim se poreska zakonodavstva savremenih zemalja sve više suočavaju i pokušavaju da ga reše na različite načine. Jedan od posebnih oblika poreske evazije javlja se u sferi oporezivanja preduzeća – utanjena kapitalizacija.

Da bismo mogli raspravljati o glavnoj temi ovog istraživanja tj. o evaziji poreza, neizbežno je na početku samog rada upoznati se sa samim pojmom poreza, osnovnim pojmovima koji su vezani za ovo područje rada kao i sa samom svrhom oporezivanja i karakteristikama poreza. Na taj način ćemo moći zaokružiti celu sliku o ovoj temi.

U okviru našeg glavnog cilja rada i istraživanja vodiće se reč o poreskoj evaziji, pojmu, vrstama i uzrocima kao i samim krivičnim delima koja su posledica evazije i sankcijama koje ih prate. Motiv ovog rada jeste da se sam čitalac upozna sa ovom ekonomskom pojavom, da se utvrdi njeno delovanje u našoj zemlji i napravi komparacija sa inostranstvom, a sve u cilju sagledavanja opšte ekonomske situacije kod nas.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari