Odlomak

Riječ ,,telekomunikacije” potiče od grčke riječi ,,tele” što znači udaljen I latinske riječi ,,ccommunicare” što znači komunicirati. Telekomunikacije predstavljaju naučnostručnu oblast koja se bavi prenosom poruka između dva ili više udaljenih korisnika, obično putem električnih signala. Sve poruke koje šalje neki izvor poruka moemo svrstati u dvije grupe: kontinualne I diskretne.
Postoje dva tipa poruke, stoga imamo I dvije vrste signala:
– Analogne signale,
– Digitalne signale.
Analogni signali su vremenski kontinualni I kontinualni su po vrijednosti tj amplitude. Naziv signala potiče od činjenice da je posmatrani signal analogan ili da odgovara fizičkoj pojavi koju predstavlja. Procesi kod kojih se fizička veličina menja u skokovima nazivaju se digitalni signali. Digitalni signali predstavljaju diskretne signale, ili drugim riječima prekidne signale.
Digitalni signali se javljaju u različitim formama u zavisnosti od broja diskretnih nivoa koji signal može da posjeduje. Digitalni signali koji imaju samo dva nivoa (0,1) nazivaju se binarni signali.
Šum je neizbežna slučajna pojava koja utiče na prenošeni signal, pripaja se signal poruke, I na taj način mijenja njegove vrijednosti I oblik. Šum je slučajna elektromagnetna pojava koja se javljau svim sistemima I manifestuje se na različite načine.

2.0. TELEKOMUNIKACIJE

Prema defniiji međunarodne telekomunikacione unije (ITU), specijalaizovane agencije UN-a za oblast informacionih I komunikaionih tehnologija, telekomunikacije predstavljaju svako emiovanje, prenos ili prijem poruka na daljinu u vidu sinala, od izvora informacija do korisnika, korišćenjem žičanih, opičkih, radio ili drugih elektromagnetskih sistema. Poruke su sve ono što su u telekomunikacijama prenosi, a informacija koj se prenosi je sadržana u poruci. Signal predstavalja električni ili elektromagnetni ekvivalent poruke koja se prenosi. Telekomunikacije predstavljaju naučnostručnu oblast koja se bavi prenosom poruka između dva ili više udaljenih korisnika, obično putem električnih signala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese