Odlomak

Kratak opis projekta

Menadžment kompanije Treća sreća je na osnovu analize tržišta došlo do zaključka da je potrebno otvoriti dom za stara lica. Analiza tržišta je pokazala da postoji itneresovanje za takvu vrstu usluge. Posle renoviranja i adaptaacije dom će raspolagati sa 25 dvokrevetnih soba i 10 trokrevetnih u koji će moći da se smeste 80 korisnika.

Korisnicima doma bilo bi pruženo :

1) Smeštaj u komfornim,lepo uređenim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa kupatilom i terasom.
2)Zdrava domaća kuhinja prilagođena potrebama starih lica
3) Kompletan medicinski nadzor i nega
4) Fizikalne vežbe
5) Odmor i uživanje u uređenom parku sa svetnom baštom
6)Tv sala, rekviziti i prostor za druženje

Za organizaciju projekta je određen projektni tim koji će pripremiti, realizovati i pratiti projekat. Prilikom planiranja, praćenja, kontrole i izveštavanja o realizaciji projekta, projektni tim će koristiti znanja project management-a i softverski paket Microsoft Project.

 

 

 

Ciljevi projekta

Cilj 1: Realizacija projekta u predviđenom vremenu do 31.07.2013.god.
Cilj 2: Doprinos široj društvenoj zajednici.
Cilj 3: Ostvariti propisani kvalitet izvedenih radova.
Cilj 4: Realizacija projekta u okviru odobrenog budžeta.
Cilj 5: Držati se propisanih standarda.

 

 

 
Rizični događaji

Plan reakcije na rizik donet za identifikovanje i analizirane rizične događaje predstavljen je u narednoj tabeli.

Značaj faktora rizika :

 • veoma nizak 0,0 – 0,2
 • nizak 0,2 – 0,4
 • srednji 0,4 – 0,6
 • visok 0,6 – 0,8
 • veoma visok 0.8 – 1,0

 

 

 

Način kontrole i praćenje projekta

Kontrola i praćenje realizacije projekta, kao i planiranje projekta, obavlja se uz pomoć računara. U ovom slučaju pomoću MS Project – programskog paketa. Kontrola i praćenje realizacije projekta obuhvata :

1. Kontrolu vremena realizacije projekta
2. Kontrolu utrošenih resursa
3. Kontrolu troškova

 

Praćenje i kontrola vremena realizacije projekta je podproces ukupnog procesa praćenja i kontrole realizacije projekta. Obuhvata:

 • praćenje i kontrolu na samom terenu,
 • organizovano prikupljanje informacija,
 • pravljenje izveštaja,
 • dostavljanje izveštaja u tačno odredjenim intervalima u bazu podataka,
 • obrada izveštaja
 • dostavljanje izveštaja odgovarajućim rukovodiocima.
 • Na osnovu tih informacija se donose odgovarajuće odluke i preduzimaju korektivne akcije.

Evidentiranje Informacija se vrši kroz:

 • gradjevinski dnevnik (popunjava izvodjač)
 • gradjevinsku knjigu (primedbe upisuje nadzorni organ)
 • specijalno formirana dokumenta.

Glavni nosioci obavljanja praćenja i kontrole vremena realizacije projekta su:
– PM ( Project manager) – rukovodilac projekta i
– projektni tim.

Izveštaje sa gradilišta, na sastancima, razmatraju rukovodilac projekta (PM) sa projektnim timom – svakodnevno vrši praćenje i analizu preseka stanja.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese