Odlomak

Osnovne napomene o programskom jeziku Java
ONO ŠTO SE ŽELELO POSTIĆI PROGRAMSKIM JEZIKOM JAVA, A ŠTO JE NAJVEĆIM DELOM I
OSTVARENO, PREDSTAVLJA POVEZIVANJE VELIKOG BROJA RAZLIČITIH DOMENA, TAKO DA
SE OMOGUĆAVA FUNKCIONISANJE APLIKACIONOG SERVERA I FUNKCIONISANJE MOBILNOG
TELEFONA, KREIRANJE NAUČNIH PROGRAMA, RAZVOJ SOFTVERA, IMPLEMENTACIJA
MEĐUPLANETARNE NAVIGACIJE I JOŠ MNOGO ŠTOŠTA…
JAMES GOSLING, KREATOR PROGRAMSKOG JEZIKA JAVA, U INTERVJUU ZA POTREBE
WEB STRANICE SEARCHWEBSERVICES.COM
Kada je 1995. godine “Sun Microsystems” prvi put javno predstavio programski jezik
Java, to je bio inventivan alat za Web, koji je imao puno potencijalnih primena.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari