Odlomak

Javni prihodi se koriste kao instrument fiskalne politike jedne države. Javni prihodi u federalnom sistemu su podeljeni između više državnih nivoa. Javni prihodi predstavljaju državna novčana sredstva koja služe za finansiranje kako društvrnih tako i javnih potreba. Klasična teorija je prihode od javne imovine,takse i poreze posmatrala kao normalne, redovne javne prihode  koji   sluze   za   podmirivanje   javnih   rashoda. Savremena teorija, pored klasične teorije prihvata još i javni dug, emisiju novca i ostale dopunske prihode kao vrstu javnih prihoda. Ono sto je karakteristično za moderne državne,jeste to da javni dug postaje redovan izvor javnih prihoda. Ima mnogo faktora koji utiču na visinu i strukturu javnih prihoda-javne funkcije, ekonomska moć države i razni ekonomski odnosi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Fiskalna ekonomija Dr.Aleksandar Gajic
  • Školska godina: Dr.Aleksandar Gajic
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari