Odlomak

Jedinstvo vlasti je organizaciono-tehničko načelo pomoću koga se uređuju odnosi između nosilaca glavnih oblika državne vlasti suprotno načelu podjele vlasti, i to na takav način što ili jedan organ (ili jedan hijerarhijski niz istih državnih organa) vrši sve tri vlasti, ili što organ (ili hijerarhijski niz organa jedne vlasti) dominira nad organima drugih dveju vlasti. U prvom slučaju riječ je o apsolutnom, a u drugom o relativnom jedinstvu vlasti.
Shodno tome, postoje dva glavna oblika jedinstva vlasti, tj. jedinstvo vlasti u užem i u širem smislu. Jedinstvo vlasti u užem smislu postoji ako samo jedan organ, odnosno, jedan niz hijerahijski uređenih organa, vrši sve tri vlasti. U stvarnosti je teško naći ovakav sistem, sem u najprimitivnijim i najnerazvijenim državama, i to u početku samog nastanka, odnosno stvaranja države. Čim je država iole razvijena, nužno postoji izvjesna podjela vlasti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Osnove prava -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari