Odlomak

UVOD

Kai{ni i remeni parovi prenose snagu pomo}u otpora klizanja izmedju elasti~nih elemenata pravougaonog preseka – kai{a ili trapeznog preseka – remena; i to~kova – kai{nika odnosno remenica. Remeni se koriste samo kod vratila sa paralelnim osama; dok kai{i i kod ukr{tenih parova (gde su suprotni smerovi obrtanja) ili ako su ose vratila mimoilazne.

Prednosti:
jednostavnost izrade
mali tro{kovi proizvodnje i odr`avanja
ve}a odstojanja vratila
velika elasti~nost i time prigu{enje promenljivog optere}enja i udara
proklizavanje pri preoptere}enjima
be{uman rad

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 44 stranica
  • Masinstvo sa industrijskom energetikom Aleksandar Dedic
  • Školska godina: Aleksandar Dedic
  • Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Šumarski fakultet  
  • , , ,

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese