Odlomak

Uvod
Budući da je u današnjim uslovima cilj svakog poslovanja uvećanje profita i obezbjeđenje kontrole nad što većim dijelom tržišta na kojima se preduzeće pojavljuje bilo kao kupac ili prodavac, postoje dva osnovna puta za postizanje ovog cilja.
Prvi je plasman kapitala u već postojeća ili nova preduzeća iste grane proizvoda tj. okrupnjavanje kapitala. Ovo je međutim, vrlo spor proces i nerijetko dosta rizičan poduhvat, pa se i vrlo rijetko koristi.
Drugi, daleko podesniji i efikasniji put, koji se najčešće koristi na međunarodnom tržištu, je postizanje makar i privremenih sporazuma za zainteresovanim preduzećima. Jedan od oblika ovih sporazuma je kartel, koji ću ovim seminarskim radom nastojati da objasnim i predstavim u svoj njegovoj važnosti i značaju za savremeni svijet i tržišno poslovanje.

1. Nastanak kartela
U uslovima nezadovoljavajućeg prosperiteta na tržištu, a posebno u periodu ekonomskih kriza, intezivno dolazi do koncentracije kapitala i iznalaženja raznih formi njegovog poslovanja. Naime, kapital nastoji na razne načine da proširi bazu svog uticaja i vlasti, a sve u cilju obezbjeđenja stabilnosti profita.
Na ovaj način dolazi do masovne pojave monopolskog kapitala u najvažnijim granama privrede savremenog kapitalizma koji ima veliki uticaj na poslovanje u međunarodnoj trgovini. Ove moćne monopolske organizacije često posjeduju i kontrolišu čitave grane privredne aktivnosti. Također određuju tržišne cijene za niz kategorija robe, koje su od njihovog interesa, kao i ostale uslove prodaje. Nije rijedak slučaj da ovi savezi već unaprijed zakupe upravo najvažnije i najkvalitetnije izvore sirovina, a tržišta njihove prodaje sporazumno podijele među svojim članicama.
Ovaj proces ekspanzije moći monopolskih organizacija dovodi u nezavidan položaj one koji nisu njima obuhvaćeni, tzv.“autsajdere“, tako da oni imaju velike poteškoće u radu na tržištu, i to sve dok ne propadnu ili dok se ne priključe ovim organizacijama, ukoliko su one za to zainteresovane. Zavisno od stepena povezanosti preduzeća članica, obima monopolske organizacije, poslovne orjentacije, grane djelatnosti i uticaja drugih faktora, koncentracija kapitalističkih preduzeća ima najrazličitije forme. Od najobičnijih povremenih ili trajnih sporazuma radi postizanja ciljeva na tržištu ili u proizvodnji, a u pogledu prodaje, raspodjele tržišta, razmjere pronalazaka i patenata, cijena pa do privrednih aglomeracija ogromnih po obimu i ekonomskoj moći, koje su čvrsto dirigovane sa jednog određenog mjesta.
Prema cilju i trajnosti poslovnih veza, kao i prema djelatnosti monopolskih organizacija, razlikujemo nekoliko njihovih savremenih formi. To su koncerni, karteli, trustovi, holding kompanije, sindikati, transnacionalne i multinacionalne kompanije i dr.
2 .O kartelima
Kartel je jedan od oblika monopolske organizacije stvorene na temelju formalnog sporazuma između istorodnoi preduzeća. Osnovni cilj ovog sporazuma je obezbjeđenje monopolskog položaja na tržištu proizvoda jedne grane, odnosno regulisanje odnosa konkurenata na tržištu. Ova eliminacija konkurencije se manifestuje kroz mogućnost regulisanja prodaje, raspodjele ostvarene dobiti i ostalih na tržištu koja utiču na efikasnost nabavke, prodaje i na visinu profita. Međutim, za omogućavanje ovakvog položaja na tržištu potrebno je da preduzeća obuhvaćena ovim sporazumom u cjelini kontrolišu najveći dio proizvodne grane njihove djelatnosti. U suprotnom, tj. ukoliko ovo nije ispunjeno vrlo je vjerovatno da će nekartelisana preduzeća, odnosno preduzeća koja nisu obuhvaćena ovim sporazumom, a koje kontrolišu značajan dio proizvodnje u istoj grani, ometati sprovođenje ciljeva kartela na tržištu.
Kartel donosi najvažnije ili u nekim slučajevima sve poslovne odluke za svoje članice. Glavni cilj uvećanje ukupnog profita, kartela se , s obzirom na njegov monopolski položaj na tržištu, ne ostvaruje putem smanjenja troškova po jedinici proizvodnje i ekonomije obima, već putem diktiranja prodajnih cijena. Preduzeća članice kartela se u ugovorenom definisanom vremenu moraju strogo pridržavati postignutih dogovora o podjeli tržišta, uslovima prodaje i cijenama robe, kao i o politici proizvodnje. U protivnom slijede sankcije koje su takođe definisane ugovorom. Važna činjenica je ta što preduzeća obuhvaćena ovim sporazumom ostaju poslovno i finansijski samostalna i pored toga što određen period postupaju prema odrednicama sporazuma o ograničavanju konkurencije na domaćem i stranom tržištu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • SAVREMENI MENADŽMENT ZECIR HADZIAHMETOVIC
  • Školska godina: ZECIR HADZIAHMETOVIC
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Kiseljak,  Pravni fakultet u Kiseljaku   KISELJAK

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari