Odlomak

Cilj rada je upoznati se sa ključnim problemima korišđćenja i upravljanja ekonomskim resursima u domenu održivog razvoja; zatim osnovama zelene ekonomije, koje su prednosti i koristi ovog koncepta te koje su ekonomski aspekti implementacije zelene ekonomije u jednom društvu. Mnoge zemlje su u proteklom periodu privredni rast ostvarivale na uštrb životne sredine. Kao posljedica toga danas imamo klimatske promjene koje iz godine u godinu pomjeraju granicu ekstremizma. Ako uzmemo u obzir da svaki osmi čovjek na planeti gladuje, da smo svakim danom izloženi energetskim krizama, da javni dug zemalja raste, da se povećava jaz između bogatih i siromašnih, postavlja se pitanje kako ostvariti održivi privredni rast i razvoj, te kako osigurati dovoljnu količinu hrane a pri tome zaštititi životnu sredinu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 34 stranica
  • Odrzivi razvoj Prof. dr David Petrović
  • Školska godina: Prof. dr David Petrović
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Crna Gora,  Herceg Novi,  Fakultet za menadžment u Herceg Novom  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari