Odlomak

UVOD

U ovom seminarskom radu napraviću analizu i komparaciju između Zakona o bezbednosti saobra¢aja na putevima u R.Srbije i R.Makedonije koje su na snazi u obe Republike. Napraviću poseban osvrt na razlike između Zakona o bezbednosti saobra¢aja na putevima u R.Srbije i R.Makedonije za rad auto škole. Zakona o bezbednosti saobra¢aja na putevima u R.Srbije objavqen je u Službenom Glasniku R.Srbije br.41 od 02.Juna 2009 godine.

Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u R.Makedonije objavqen je u Služben Vesnik R.Makedonije br.54 od 03.Maj 2007 godine. Pri napravljenu analizu i komparaciju između Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u R.Srbije i R.Makedonije došao sam do zaključka da ima dosta sličnosti, ali ima i razlike. U ovaj seminarski rad napraviću analizu o radu auto škole Društvo za saobraćajno vaspitawe auto škola TROING Mihajlo DOO -Skoplje za period od 1996 godine do 2002 godine.

 

 

 

RAZLIKE IZMEĐU ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U R.SRBIJE I R.MAKEDONIJE ZA RAD AUTO ŠKOLE.

Razlike u pogledu broju vozila za obuku vozača u auto školi :

• Po Zakona o bezbednosti saobra¢aja na putevima u R.Srbije auto škola koja vrši obuku vozača treba da ima najmawe tri vozila za obuku vozača iz “B” kategorije prisposobljeni sa posebnim uređajima i opremom za obuku vozača i najmawe tri instruktora koji vrše obuku vozača za “B” kategorije sa licencom za obuku vozača.

• Po Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u R.Makedonije auto škola koja vrči obuku vozača treba da ima najmawe dve vozila za obuku vozača iz “B” kategorije prisposobljeni sa posebnim uređajima i opremom za obuku vozača i najmawe dva instruktora koji vrše obuku vozača za “B” kategorije sa licencom za obuku vozača.

 

 

 

Razlike u pogledu propisno opremqenu školsku učionicu za teoretsku obuku i polaganje vozačkih ispita u auto školi

• Po Zakona o bezbednosti saobra¢aja na putevima u R.Srbije auto škola koja vrši obuku vozača treba da ima najmanje jednu propisno opremqenu školsku učionicu za teoretsku obuku i polaganje vozačkih ispita za najmanje 10 kandidata u vlasništvu privrednog društva, odnosno srednje stručne škole ili uzetu u zakup. Učionica može biti zakupljena samo za potrebe jednog pravnog lica, odnosno ogranka.

• Po Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u R.Makedonije auto škola koja vrši obuku vozača treba da ima najmanje jednu propisno opremljenu školsku učionicu za teoretsku obuku i polaganje vozačkih ispita za najmanje 30 kandidata u vlasništvu privrednog društva, odnosno srednje stručne škole ili uzetu u zakup. Ušionica može biti zakupljena samo za potrebe jednog pravnog lica, odnosno ogranka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari