Odlomak

Monetarizam, kao škola makroekonomske misli, javila se krajem 40-ih i početkom 50- godina 20. veka sa značajnim radovima svog osnivača Miltona Fridmana (Milton Friedman). Sam pojam monetarizam je uveo Karl Bruner (Karl Brunner) 1968. godine, iako je ova teorija nastala nešto ranije. Uz Kejnzijanizam i Novu klasičnu makroekonomiju, monetarizam spada meñu tri najuticajnije makroekonomske teorije 20. veka.

U pogledu teorije, monetarizam predstavlja modernu verziju neoklasične ekonomske škole, jer se oslanja na kvantitativnu teoriju novca i ističe značaj monetarne politike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari