Odlomak

Aktuelna kretanja u globalnim finansijskim tokovima značajno utiču na ponašanje i rezultate poslovanja banaka. Dinamični, nepredvidivi i turbulentni faktori okruženja relativiziraju specifičnu poziciju banaka i zahtevaju njihov aktivniji odnos prema okruženju. Od trenutka kada je poslovanje banaka poprimilo globalni karakter i bankarske krize su postale globalna pojava. Stoga, identifikacija i analiza uzroka bankarskih kriza predstavlja početni korak u rešavanju istih. Predmet istraživanja u radu su uzroci bankarskih kriza kako tradicionalni, tako i oni koji su uslovljeni razvojem finansijskih inovacija. Cilj rada je da se identifikuju identični uzroci, utvrde suštinske razlike i izmere dubina i dužina negativnih efekata bankarskih kriza. Analizom izabranih, reprezentativnih kriza, autori zaključuju da one mogu izazvati probleme različitog intenziteta na finansisjki i privredni sistem, u zavisnosti od brzine preduzetih mera za njihovo zaustavljanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari