Odlomak

UVOd

Konkurentnost definišemo kao niz institucija, politika i faktora koji određuju nivo produktivnosti zemlje. Nivo produktivnosti, s druge strane, opredeljuje održivi nivo prosperiteta koji može stvarati neka privreda. Što je neka privreda konkurentnija biće sposobnija da proizvede viši nivo dohotka svojim građanima. Nivo produktivnosti određuje stopu prinosa, pa kako je stopa prinosa ključna za rast privrede, konkurentnija je ona privreda koja ostvaruje brži rast na srednji i dugi rok.

Koncept konkurentnosti otuda uključuje kako statičke tako i dinamičke komponente, mada je produktivnost zemlje jasno određena njenom sposobnošću da održava visok nivo dohotka, ona je istovremeno jedna od ključnih determinanti prinosa koje ostvaruju investicije.

Konkurencija je ključni faktor opstanka i razvoja. Naša privreda se još uvek nalazi u fazi transformacije iz planske u tržišnu, i mi se privikavamo na novo okruženje koje podrazumeva borbu za svoje mesto na tržištu.

Konkurentnost srpske privrede je najvećim delom obuhvatio i vlasničku transformaciju bivših društvenih i državnih firmi i dalje jedan od najvećih problema srpske ekonomije. Najveći broj studija ukazuje na objektivnu mogućnost Srbije da ostvari znatno viši izvoz od ovog koji ostvaruje poslednjih godina, a razlozi zašto se to ne dešava mogu se svesti pod jedan zajednički imenitelj koji se naziva niska konkurentnost domaće privrede. Imajući u vidu stanje u privredi po pitanju njene konkurencije, svi se ekonomski analitičari kao i naučni radnici iz ekonomske branše u potpunosti slažu da je konkurentnost domaće privrede vrlo niska i da kao takva predstavlja glavnu kočnicu za nastup naših privrednika na globalnom tržištu. Odgovornost za takvo stanje ali i obavezu da se ono promeni svakako ne treba tražiti samo u državi koja je nesumljivo najvažnija karika u lancu.

Srpska privreda se nalazi u fazi transformacija iz planske u tržišnu, pa se još uvek učimo i privikavamo na novo okruženje koje podrazumeva stalnu borbu za svoje mesto na tržištu. Konkurentna privreda obezbeđuje najbolju ponudu stanovništvu, finansijsku sigurnost državi i materijalne pretpostavke opšteg društvenog razvoja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari