Odlomak

1.    Potreba konverzije rizika vanbilansnih transakcija

Sama činjenica da postoje određeni potencijalni ili stvarni rizici u obavljanju vanbilansnih transakcija zahtijeva njihovu valorizaciju odnosno konvertovanje na nivo kreditnih rizika i tako ih „uključiti“ u ukupno vrednovanje rizika u bilansu banke. Istaknuto je da banke uglavnom iz dva razloga povećavaju obim vanbilansnih aktivnosti (povećanje prihoda i „izbjegavanje“ povećanja kapitala), što ukazuje da kod procjene rizika bilansnih pozicija treba uključiti i rizik  vanbilansnih transakcija u ukupnu procjenu rizika, da bi se dobila realnija slika rizične aktive banke. Prema N. Vunjaku poslovno iskustvo u procjeni i mjerenju rizika vanbilansnih aktivnosti je dosta skromno, ne samo kod naših banaka već i inostranih.
Međutim, prije svega, radi zaštite nivoa solventnosti banke odnosno poštivanja minimalnog standarda kapitala (ranije 4 %, a sada 8 %),  potrebno je uzeti u obzir sve vanbilansne transakcije i nivo rizičnosti pojedinih vanbilansnih operacija ili aktivnosti.
Obzirom da i potencijalni rizici mogu biti stvarni rizici i da mogu ugroziti poslovanje banke obaveza menadžmenta banke ja da izvrši konverziju rizika vanbilansnih transakcija i da analizira njihove uticaje na bilansne pozicije i finansijski rezultat banke.

 

 

2.    Konverzioni faktori vanbilansnih transakcija banke

Faktori konverzije vanbilansnih transakcija su različiti za pojedine vrste vanbilansnih aktivnosti i zasnivaju se na vjerovatnoći gubitaka na tim poslovima. Konverzioni faktori rizika vanbilansnih operacija, preba Bazel sporazumu, zasnivaju se na istim ili sličnim koeficijentima bilansnih operacija i svode se na koeficijente kreditnog rizika. Kreću se u rasponu od 0 % do 100 %  što zavisi od vrste vanbilansne operacije ili aktivnosti.
Prilikom razmatranja i realne procjene rizika solventnosti banke, potrebno je obraditi i problem rizične aktive banke i problem faktora konverzije rizika vanbilansnih operacija te njihovo integrisanje u ukupni rizik banke. Radi uvida u cjelinu problema rizika vanbilansnih transakcija ovdje se navode faktori konverzije za stavke vanbilansnih operacija uz napomenu da su moguća dva metoda mjerenja rizika po ugovorima o kamatnim stopama i deviznim kursevima:
(1) valorizovanje prema tržištu ili tekuća izloženost rizicima i
(2) valorizovanje po osnovu originalne izloženosti svakog ugovora odnosno aktivnosti banke.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese