Odlomak

UVOD
Danas ne možemo ni jedan veći projekat započeti bez finansiranja iz kredita. Kredit je postao svakidašnjica u današnjem vremenu, i većina ljudi danas vraća čak i više od jednog kredita. Želimo kupiti stan, kuću, novi automobil, započeti mali biznis, prvošto radimo jeste traženje sredstava za finansiranje, a njih većinom nalazino u bankama uzimajući kredit, koji čemo kasnije uz naknadu ( kamatu ) vračati u jednakim mjesečnim ratama.Da bi dobili kredit, potrebno je i određeno osiguranje da čemo mi taj kredit i vratiti,najčešće se kao osguranje javlja hipoteka i žirant.Za uzeti kredit plačamo određenu kamatu, tj cijenu pozajmljenog novca. Kamatnastopa varira od kredita do kredita i zavisi od roka vračanja, iznosa i namjene kredita.u ovom radu ćemo detaljnije obraditi pojam i vrste kredita i upoznati se sa pojmomkamaten stope

 

 

 
1. POJAM I ULOGA KREDITA
Pojam kredita kao oblika finansijskih ulaganja vezuje se za povjerenje koje predstavlja jedan od najvažnijih momenata pri zasnivanju kreditnog odnosa. Nazivkredit potiče od latinske riječi creditum,što znači kredit ili zajam ,odnosno od riječicredo,credere,što znači vjerovati.U širem smislu riječi, pojam kredita se vezuje za pojam uživati kredit u smisluuživanja poslovnog ugleda u jednoj sredini. Međutim, za svaki oblik kredita bitno jeda se utvrdi da li je uživalac kredita od povjerenja. Ukoliko jeste onda to znači da jenovac uložen na sigurno mjesto i da će on biti na vrijeme doplativ po dospijeću. Sobzirom da se kredit najčešće izražava u novcu, u teoriji i praksi finansiranja ovedvije kategorije se najviše povezuju i posmatraju. Kreditni odnos se zasniva između povjerioca(davaoca kredita) i dužnika (tražioca kredita) u uslovima kada povjerilacželi svoja raspoloživa sredstva najcjelishodnije iskoristiti, a dužnik ima potrebu zasredstvima da bi finansirao određenu privrednu aktivnost.U literaturi se često može susresti umjesto pojam kredita pojam zajma.Treba reći ,da i jedan i drugi termin u praksi imaju isto značenje. Međutim, sateorijskog gledišta :“Kredit predstavlja imovinsko-pravni odnos između povjerioca idužnika u kome povjerilac svoja novčana sredstva ustupa dužniku na određenvremenski period i pod određenim uslovima. Zajam sa teorijskog gledišta predstavlja pogodbu po kojoj jedna ugovorna strana spremna ustupiti drugoj ugovornoj strani uvlasništvo određeni iznos novčanih sredstava.“Korisnik zajma se obavezuje da će u ugovorenom roku vratiti određen iznossredstava u određenu kamatu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari