Odlomak

Ratni zločini su jedno od četiri međunarodna krivična dela u užem smislu. Krivična dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava, u koja spadaju i genocid i ratni zločini, predstavljaju takve delatnosti kojima se sistematski krši međunarodno humanitarno pravo, međunarodni ugovori, sporazumi i konvencije, i narušava ili ugrožava mir među narodima i bezbednost čovečanstva, ili kojima se krše ratna pravila o ponašanju zaraćenih strana prema ratnim zarobljenicima, ranjenicima, bolesnicima i civilnom stanovništvu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese