Odlomak

 

Krivično djelo je društveno opasno djelo koje pravni  poredak zabranjuje pod pretnjom primjene  krivične  sankcije. Ono je rezulat ljudskog ponašanja pa se može označiti i kao ljudsko ponašanje kojim se krše pravni propisi i koje proizvodi stetnu posljedicu za društvo, zbog koje ono i reaguje primjenom krivične sankcije.
Krivično djelo je društveno negativan, stetan ljudski akt. Ono se najčešće pojavljuje kao rezultat sukoba izmedju ličnosti i njihovih interesa,pojedinaca i drustva kao nesklad između želja,potreba i mogućnosti njhovog zadovoljenja, kao rezultat nekog potresa ili kao izlaz iz krize. Ono je najčešće svjesni i voljni ljudski akt  ili ono može biti i akt nepromišljenosti a i akt projektovane bolesne imaginacije ili halucinacije, tj.rezultat duševne bolesti ili poremećenosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese