Odlomak

Za uspešno upravljanje finansijama u preduzeću, neophodna je i aktivnost analize finansijskog poslovanja. Osnovnu i najvazniju podlogu za sve finansijske analize predstavljaju finansijski izveštaji: Bilans stanja, Bilans uspeha, i Izveštaji o tokovima gotovine i kapitala.
Analiza finansijskog izveštaja omogucava uspesno upravljanje rastom i razvojem preduzeća. Primaran cilj i merilo uspeha je ostvarenje principa likvidnosti, sigurnosti i rentabilnosti.
Finansijsko izvestavanje treba da bude potpuno, tj.da zadovolji sve interne i eksterne potrebe za informacijom.
Da bi se ocenilo finansijsko stanje i uspešnost preduzeća, finansijska analiza se bavi sagledavanjem i utvrdjivanjem, finansijskih odnosa izmedju bilansnih pozicija. Postoje brojni finansijski odnosi, a neki od njih su: pokazatelj likvidnosti, pokazatelj zaduženosti, pozatelji aktivnosti, pokazatelji pokrica i pokazatelji rentabilnosti i profitabilnosti.
U grupu pokazatelja likvidnosti spadaju svi odnosi koji se upotrebljavaju za merenje sposobnosti preduzeća da izmiri kratkoročne novcane obaveze. Najvazniji od njih su: tekuci odnos i brzi odnos.
Pokazatelj zaduženosti govori o tome do koje se granice preduzeće finansira zaduživanjem. Pokazatelj pokrica obicno koristimo da bi smo ocenili sposobnost preduzeća da podmiri ili pokrije svoje finansijske troškove.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Ekonomika poslovanja -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za poslovno industrijski menadžment  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari