Odlomak

Jedan od naćina kompenzacije intersimbolske interferencije (ISI) jeste onaj koji sadrzi linearni transverzalni filter. Strukture ovakvih filtera imaju kompleksan racun koji  je linearna funkcija kanalske disperzije dužine L
Najčešće upotrebljavani filter za ekvalizaciju je filter prikazan na slici.

Veliki broj istraživanja je proveden  na kriteriju za optimiziranje koeficijenata filtera. Kako je najznačajnija mjera za digitalne Komunikacione sisteme srednja vjerovatnoca greške, neophodno je odabrati koeficijente koji ce istu minimizirati. Ali vjerovatnoća greške je veoma nelinearna funkcija, pa i nije baš praktična za optimizaciju tezinskih koeficijenata ekvalizatotra.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese