Odlomak

Ako indeksiranje kreće od 0 to znači da je prvi element lista[0] broj 10, ako želimo da pristupimo broju 8 kako bismo to napisali ? Odgovor: print lista[2] zato što je on treći element po redu. Ako lista ima 5 elemenata indeksi bi bili 0,1,2,3,4 pa možemo zaključiti da svaki ceo broj predstavlja poziciju u listi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Programiranje -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Informacione tehnologije
  • Srbija,  Kragujevac,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Prirodno matematički fakultet  

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari