Odlomak

Institucionalizovani sektori su:

  • domaćinstva (households),
  • firme (business),
  • država (government) i
  • odnosi sa inostranstvom.
  • Bruto domaći proizvod i bruto nacionalni proizvod kao mere ekonomskog blagostanja. Pod prirodnim bogatstvom podrazumevamo sve one materije koje se nalaze u prirodi, a koje čovek može neposredno da koristi, bilo kao slobodna (besplatna) dobra ili kao prirodne izvore za proizvodnju ekonomskih dobara.
  • Društveno bogatstvo sačinjavaju sva materijalna dobra proizvedena u jednom društvu koja postoje u trenutku posmatranja i koja se mogu koristiti za zadovoljavanje potreba tog društva.
  • Nije bitno kada su ta materijalna dobra proizvedena: u tekućoj godini, pre više godina, u doba nekih mnogo ranijih generacija
  • Društveno bogatstvo kao zalihe i tokovi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari